Kan man som utlänning få lån i amerikansk bank om man vill köpa fastighet i USA?

Vi får ofta frågor om hur amerikanska banker ställer sig till finansiering vid fastighetsköp, när köparen inte är amerikansk medborgare.

När fastighetskrisen i USA slog till, blev det i princip omöjligt eller i alla fall vädligt svårt för icke-amerikanska medborgare att få lån till fastighetsköp.  Men sedan sommaren 2011 har bankerna börjat se annorlunda på detta, och flera av de stora bankerna har idag program för finansiering av fastighetsköp till utländska köpare.

Först måste man inse att varje lokal marknad har sina egna banker och egna lokala förutsättningar. Därför är följande information mer av generell karaktär.

 

Finansiering av hus eller condo – spelar det någon roll?

Generellt är det mycket lättare att få ett lån till ett hus (single family home – SFH)) än till en condo.

Vid lån till ett SFH gör banken en kreditbedömning av dig  som låntagare, dvs. de bedömmer om du kommer att kunna klara av att betala framtida räntor och amorteringar. De gör en värdering av den säkerhet du lämnar, dvs. det hus du vill köpa.

Vid köp av en condo tillkommer ytterligare ett riskmoment, för både dig och banken. Man måste bedömma ekonomin och förutsättningarna i bostadsrättsföreningen (condo association) samt dina blivande grannar. Kommer de att fortsätta att betala sina månadsavgifter? Om alltför många av föreningens medlemmar inte vill/kan betala sina månadsavgifter hamnar ekonomin i föreningen snabbt på minus. Då måste avgifterna höjas för dem som är kvar och betalar och underhållet av huset blir ofta eftersatt.  Banker gillar inte okontrollerbara risker.
Därför är det inte sällan omöjligt att få ett lån för köp av en condo, speciellt om det är en förening som haft många lägenheter i foreclosure (konkurs) eller där många av föreningsmedlemmarna inte gör rätt för sig . Sen spelar det ofta inte så stor roll om du kan köpa lägenheten till ett “kanonpris”. Sådana affärer kan oftast bara göras kontant och man bör som köpare vara medveten om riskerna i föreningen.

 

Lån till utländsak medborgare

Utländska medborgare som oftast saknar en “credit history”  i USA kan idag få lån i amerikansk bank. Bara fram till något år sedan var
det nästan omöjligt. Framför allt är bankerna villiga att under rätt förutsättningar låna ut till single family homes. Generellt gäller att man som utlänning förväntas betala minst 30% kontant. Resten går att få lån till. Som utlänning får man räkna med att banken ser dig som en sämre risk och räntan blir oftast någon procent högre än om du varit amerikan. En amerikan med högsta kreditvärdighet kan idag låna till runt 4 %.

Man får också räkna med att bankens kreditprövning av dig som utlänning är ganska omfattande och besvärlig, men inte omöjlig. Vi har på sistone hjälpt flera svenskar att få sina lån beviljade.

Av Per Nordstrom, Team Nordstrom, Signature Sotheby´s International Realty
www.teamnordstrom.com

Per & Helena Nordstrom
941-228-7356Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office Is Independently Owned And Operated.